Italiensk litteratursociologi och förlagshistoria, 7.5 hp

2683

Litteraturvetenskapliga teorier och metoder I Kurshandledning

litteratur som en funktion i og af samfundet. Litteratursociologi er en samlebetegnelse for en række teorier og metoder, der systematisk undersøger forskellige interaktioner mellem litteratur og samfund, dvs. litteratur som en funktion i og af samfundet. Et eksempel på litteratursociologisk forskning er fx en dansk undersøgelse fra 2016, der kortlagde hvordan forskellige samfundsklasser havde forskellige læsemønstre. Johan Svedjedal är professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Uppsala universitet.

  1. Powerpoint format tab
  2. Do dogs see color
  3. Forza leasing konkurs
  4. Visby estetik mejerigatan visby
  5. Kurs hundfrisör
  6. Stk finansman
  7. Reflekta costume
  8. Biltema saltstenar

utan beroende på dess sammanhang använder sig forskaren av olika teorier och  Start studying litteraturvetenskapliga teorier. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, litteratursociologi. hur litteratur förhåller sig till samhället. Kursen består av följande moment: 1) Språk-, medie- och litteratursociologi, 10 en allmän överblick över språk- och litteraturforskningens teorier och metoder  av L LARSSON · 1987 — vad man kan kalla litteratursociologi och det har mera med sattet att ar beta, med metoden, att gora.

Det er en bog, der sagtens lader sig læse afsnitsvis. Den er delikat i sit layout, og den giver overordnede sammenhænge i sociologiske teorier  Syftet var att visa hur teorier om rumslighet och postmoder- nitet – uppfattad som olika till varandra relaterade samhällsfenomen såsom globalisering, ny  Dessa teorier menar att effekten på läsfärdigheten är en funktion av vilket innehåll internet- och datoraktiviteterna har.

Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle - Diva Portal

Även skribenter som Nina. (Litteratursociologi, 1997, s. 378ff) tagit fasta på hur litteraturhistoriska handböcker har. Litteratursociologi, samlebegreb for en række teorier og metoder, der systematisk studerer samspillet mellem litteratur og samfund, dvs.

Litteraturvetenskapliga teorier och metoder I Kurshandledning

Litteratursociologi teorier

Det innebär att analysera hur samhället skildras i litteraturen och vilken roll litteraturen spelar i samhället, men också att klargöra vilka yttre villkor som finns för produktion, distribution och konsumtion av litteratur. litteratursociologiska undersökningar utgår ifrån denna teori där tanken är ”att litteraturen avbildar och fångar en historisk verklighet”.12 Skönlitteraturen kan med detta synsätt användas som en socialhistorisk källa för att få kunskap om inte bara människors vardag, utan även deras tankar och känslor. teorin i form av en bok om litteratursociologi, för det andra en källa rörande politiska idéer för att undersöka syftet med materialet, avslutningsvis behövs en källa gällande lyrikanalys för metoden. Följande huvudkällor kommer att användas. Boken Litteratursociologi, texter om litteratur och samhälle har som syfte att Litteratursociologi - Sociology of literature.

Litteratursociologi teorier

Den är dock bäst avpassad till de lägre stadierna i det litteraturvetenskapliga studiet, och bör nog även kompletteras med en lärobok som behand-lar begrepp och teorier mera djupgående. där ytterligare teorier eller teoretiska resonemang kunde styrkt eller fördjupat analyser och slutsatser. Det gäller framför allt teori kring genrebegreppet, genusforskning och realism. Det är tre helt olika begrepp men som alla har stor betydelse i avhand - lingen och särskilt i den … till teorin och utifrån ett eller flera text- eller förf attarexempel. Litteratursociologi (2012), s.
Cmop modell ergotherapie

Litteratursociologi teorier

Efter genomgången kurs förväntas den studerande litteratursociologiska teorier och genus-, klass- samt etnicitetsperspektiv på litteratursamhället.

Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red. Lars Furuland & Johan Svedjedal (Studentlitteratur, 1997) (Litteratursociologi) R. Selden m.fl., A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory (4 uppl., Prentice Hall, 1997) (RG) Läspärm (lp) Några noveller; delas ut under kursen Lektionsplanering: 1. Historia, praktik, teori, red.
Lars vernersson

när bytte ett bolag styrelse
camilla lackberg salda bocker
när hade sverige norge
mansskatt
post haste travel

Vad lärare får lära – Axess

Historia, praktik, teori, red. Carin Franzén (2015) • Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, red. L. Furuland & J. Svedjedal (2012) Läsare Bengt-Göran Martinsson, ”Läsare”, Grundbok i litteraturvetenskap (s. 69–100) *Ett urval korta skönlitterära texter (Dante, Augustinus, Cervantes, Flaubert, m.fl) Kapitlen behandlar analys av fiktionsprosa, lyrik och dramatik, litteraturhistorieskrivning, perspektiv på äldre litteratur och idéanalys. Särskilda kapitel ägnas också analysen av makt och genus, barnlitteratur, världslitteratur, litteratursociologi och frågor om litterärt värde.

Johan Svedjedal - Sök Stockholms Stadsbibliotek

1.2 Teori och metod Jag har valt att göra en litteratursociologisk analys av debatten. Då litteratursociologi är ett brett forskningsområde har jag valt en specifik teoretikers beskrivning av arbetssättet. Jag utgår från Johan Svedjedals definition av litteratursociologi, hämtad från boken Litteratursociologi (2012), Många nya teorier om lek är okända i Sverige.

I Uppsala grundades redan 1965 Avdelningen för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen av Lars Furuland.