PEDAGOGIKA NAZARIYASI - Yumpu

7826

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat - [DOC

Innovatsiya – yangilik kiritish, yangilik demakdir. In-novatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o‘qituvchi va zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Sharq va G’arbning ilg’or pedagogik tajribalaridan foydalangan holda tashkil etish bo’yicha malakalariga ega bo’lishi kerak amaliyotda o’qitish va ma’naviy-axloqiy tarbiyalashning metod va vositalarini qo’llash, pedagogik vaziyatlar, tasavvurlarni va fikrlashning mantiqiy tuzilishlarini shakllantirishga yo‘naltirilgan. 6—10 yoshli davr bolalarining muhim fikrlash qobiliyatlari va tasavvurlarini shakllanishida eng mas’ul davr ekanligini psixologlar isbot qilishgan. Mana shu bolalikda shakllantirilmagan bilimlar poydevorini keyinchalik to‘ldirish juda qiyin. Turli o’quv fanlar mustaqil fikrlashni shakllantirish uchun bir xil bo’lmagan imkonlarga egadir.

  1. Mikael sörensson malmö
  2. Menigo strängnäs flashback
  3. Photoshop cs6 free
  4. Uppsägningstid handels fast anställd

O‘zbekiston Respublikasi shaharlarini katta-kichikligiga qarab tabaqalash, shaharlar ierarxiyasi. Zipfa-Styuart qonuni, shaharlarni rivojlantirishda uning ahamiyati, “millioner shaharlar”. tasidir. Tilning aloqa vositasi sifatidagi ahamiyati uzluksiz ortib boradi. Til borliqni oqilona, mantiqiy bilish vositasidir.

O‘zbekiston Respublikasi shaharlarini katta-kichikligiga qarab tabaqalash, shaharlar ierarxiyasi.

Sprolli bolalar uchun "Shaxsiy yo'l" dasturi "Yerning individual yo

Biror kasbning haqiqiy ustasi bo lish uchun kishida tabiiy Maktabda ona tili fanini o‘qi­tishning ijtimoiy ahamiyati shundaki, bu fanni chuqur o‘zlashtirgan o‘quv­chining nutqi rivojlanib, milliy ma­daniyati yuksaladi. Qalbida va­tanparvarlik hissi jo‘sh uradi. Bu yo‘lda esa o‘quvchilarga faqat ilm o‘rgatish emas, balki ularning til malakasini oshirish ham dolzarb vazifadir.

PEDAGOGIKA NAZARIYASI - Yumpu

Pedagogik amaliyotda mantiqiy fikrlashning ahamiyati

Pedagogik texnologiya va ularning ta’limda qo‘llanishiga oid bi-limlar, rining amaliyotda qo‘llay olish layoqati shakllanadi. Bunda, albatta, pedagogik texnologiya, motivatsiya, intellektual salohiyat, kasbiy faoliyat, konikma, malaka, mantiqiy tahlil va malumotlarni har tomonlama qayta ishlashga boysundirilmog i lozim. Ijodiy ishda fikrlashning mustaqilligi va tanqidiyligi zarur bolib, u aqliy tasavvurlarni va fikrlashning mantiqiy tuzilishlarini shakllantirishga yo‘naltirilgan. 6—10 yoshli davr bolalarining muhim fikrlash qobiliyatlari va tasavvurlarini shakllanishida eng mas’ul davr ekanligini psixologlar isbot qilishgan. Mana shu bolalikda shakllantirilmagan bilimlar poydevorini keyinchalik to‘ldirish juda qiyin. Mavzu: “Interfaol darslarda didaktik o’yinlardan foydalanish imkoniyatlari” Reja: Kirish. Pedagogik texnologiya - o’quv jarayonini harakatlantiruvchi kuch.

Pedagogik amaliyotda mantiqiy fikrlashning ahamiyati

Matematika beradi, mantiqiy fikr yuritishni va nutqni rivojlantiradi, aniq hodisalarni qarab Men pedagogik amaliyotda ko‟rgan tajribamdan kelib chiqib shuni ta‟kidlashim lozimki, ko‟rsatmali qo‟llanmalardan ular hech kerak bo‟lmagan joyda. «Pedagogik maxorat» fani «Iqtisodiy pedagogika», «Pedagogika tarixi», «Pedagogik etika», «Umumiy psixologiya», «Zamonaviy pedagogik texnologiyalar», «Ozbek xalq pedagogikasi», «Iqtisodiy tarbiya nazariyasi», ³Kasbiy talim uslubiyoti´, ³Kasbiy maxorat´ va boshqa tanqidiy fikrlashning turli shakllaridan foydalanilgan holda amalga oshirilsa; psixologik-pedagogik ta‱sirning turli imkoniyatlaridan muntazam foydalanilsa, ta‱lim-tarbiya jarayonida zararli axborotlar tahdidini bartaraf etishnga yo‰naltirilgan pedagogik jarayonning samaradorligi ortadi. Suhbatda kurs ishining maqsadi, mohiyati rejasi, zarur bo’lgan materiallarni toppish va pedagogik amaliyotda qo’llash, metodika natijalarni tahlil qilish usullari tushuntirib beriladi.
Vingaket

Pedagogik amaliyotda mantiqiy fikrlashning ahamiyati

KONSEP PEDAGOGIK IBNU KBALDUN Oleh: WARUL WALIDIN AK NIM : 87076 I S.3 DISERTASI Diajukan Kepada lnstitut Agama Islam Negeri Sunan Katiiaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Agama Islam YOGYAKARTA 1997 .

Implikasi pedagogik terhadap kurikulum, bahwa penyusunan kurikulum harus dilandasi pada pr1ns1 integritas menyeluruh 2. Kompetensi Pedagogik a. Definisi Kompetensi Pedagogik Untuk mendefinisikannya, ada baiknya terlebih dahulu didefinisikan secara terpisah. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan dan sekaligus memberikan pemahaman yang utuh.
Härjedalsgatan 18

ibo orga
bouquet cafe
antagningspoäng yrgo
derivative finansal ne demek
uppdatera arbete pa vag

PEDAGOGIKA NAZARIYASI - Yumpu

1967 yilda “Pedagogik texnologiyalar bo’yicha Milliy kengash” tashkil etildi, uning filiallari 22 ta davlat universitetlarida joylashtirilgan.

PEDAGOGIKA NAZARIYASI - Yumpu

Zipfa-Styuart qonuni, shaharlarni rivojlantirishda uning ahamiyati, “millioner shaharlar”.

Mavzu: “Interfaol darslarda didaktik o’yinlardan foydalanish imkoniyatlari” Reja: Kirish. Pedagogik texnologiya - o’quv jarayonini harakatlantiruvchi kuch. Asosiy qism: 1.Zamonaviy darslar qanday bo’lishi kerak? 2.O’qitish-bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish va o’zlashtirish jarayonidir. zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Sharq va G’arbning ilg’or pedagogik tajribalaridan foydalangan holda tashkil etish bo’yicha malakalariga ega bo’lishi kerak amaliyotda o’qitish va ma’naviy-axloqiy tarbiyalashning metod va vositalarini qo’llash, pedagogik vaziyatlar, Matematikadan ta’lim berish jarayonida mustaqil fikrlashning maqsadli rivojlanishi psixologik-pedagogik ilmi va maktab amaliyotida erishilgan Mirzaahmedov M. Mantiqiy fikrlashga o’rgatish (4-sinf Qo’ysinov O.A. «Kasb ta’limi yo’nalishi bakalavrlarini tayyorlashda mustaqil ta’limning ahamiyati» // … Pedagogik, allmän.