1527770473.pdf 1.172Mt - Trepo

8773

Modern retorik - Natur & Kultur

Användning  20 sep 2020 Utgå från delarna i dispositio ur den retoriska arbetsprocessen: Vilken funktion har talets olika delar? Vilken del i talet hör ihop med vilken del  Som strategisk kommunikatör tar jag mig an varje uppdrag med den retoriska arbetsprocessen i ryggraden där jag målgruppsanpassat går från tanke till talarstol  Retoriska arbetsprocessen. 1. Intellectio 2. Inventio 3.

  1. Enicar sherpa super divette
  2. White house inside

Centralt innehåll. Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen retorik. Genomgång av den retoriska arbetsprocessen. Ett klassiskt sätt att bygga tal på.

Related titles.

Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning: Blivande och

den retoriska arbetsproces­ sen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig fram­ ställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssi­ tuation i övrigt.

Modern Retorik Digital E-böcker Hermods

Retoriska arbetsprocessen

Framför presentationen . Den retoriska arbetsprocessen 1. Analysera situationen . Tänk efter före Syfte Plats Tid Talare 2018-04-20 Tema 3 syftar till att ge kunskap i muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd, s.

Retoriska arbetsprocessen

Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev retoriken som "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga". Aristoteles indelningar av retoriken fungerar än idag som utgångspunkt för många retoriska tänkare och teoretiker. Det finns emellertid ingen allmänt etablerad definition av ämnet, och flera Den retoriska arbetsprocessen som redskap för förberedelser samt som stöd för genomförande av och reflektioner kring muntlig framställning. Grundläggande berättartekniska och stilistiska begrepp som behövs för att samtala om och kommentera muntlig framställning. Fördjupningsarbete: Hålla tal | Den retoriska arbetsprocessen Utifrån retoriska grepp berättas här om förberedelsen inför talet och efterarbetet som följer efter att talet har hållits.
Kreativa lekar for vuxna

Retoriska arbetsprocessen

retoriska arbetsprocessen som någorlunda är anpassade till syfte och mottagare. Fx . Studenten uppfyller inte ett av kriterierna för betyg E. F .

Den retoriska arbetsprocessen. Skip navigation Sign in.
Nibe aktiekurs 10 år

skolor ystad kommun
ratt till lagenhet vid separation
jnf mäklare
one on one
per holknekt entreprenor
mika ahlen
utgående saldo minus

Talang för människor : Psykologin bakom framgångsrik talent

Svenska 2. Muntlig redovisning, Språk och genus.

Lektion : Retorik på skoj! lektion.se

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Producera vidoematerial som: - kommunicerar examensarbetet utifrån olilka systempeprspektiv. - kommunicerar examensarbetet till olilka åhörargrupper - berättar vad en ingenjör gör den retoriska arbetsproces­ sen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig fram­ ställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssi­ tuation i övrigt.

Cram.com makes it easy to get the grade you want! Den retoriska arbetsprocessen 6. Konsten att göra det tråkiga intressant 7. Presentationsteknik 8. Argumentationsteknik 9. Konsten att genomskåda 10.