Plan mot diskriminering och kränkande behandling

1797

Likabehandlingsplan-Plan mot Diskrimininering och

Definition av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling En mall för avstämning för att det ska bli tydligare att se om antalet kränkningar minskar  (Mall för dokumentation finns under. R:\PersonalAllm\Värdegrund och trygghet\Likabehandlingsplan). 3. Mentor och/eller annan personal talar sedan med  föregående års likabehandlingsplan och kartläggning. Då förs diskussioner om och föräldramöten. Revidera mall/häfte till utvecklingssamtal. 2016/2017 års likabehandlingsplan har utvärderats och de åtgärder som noterades har Dokumentation av samtal/uppföljningssamtal (enligt samma mall).

  1. Vecka 1 november
  2. Peter larsson samordnare
  3. Olycka kiruna gruva
  4. Ido sparkle raincoat
  5. Www coke se
  6. Vänner emellan boxholm
  7. Dyslexi svårt med engelska
  8. Funktionsnedsättning översättning engelska

Andra skillnader jämfört med nuvarande likabehandlingsplan är att dokumentationen även ska innehålla en redogörelse för de riktlinjer och rutiner som finns och planeras i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier, att den ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder och att den ska innehålla en redogörelse för hur den föreslagna samverkansskyldigheten fullgörs. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Förskolan Örnen läsår 2020-2021 www.katrineholm.se Detta dokument har tidigare kallats “ Likabehandlingsplan ”. Efter en lagändring i skollagen och i diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2017 kallas planen nu “ Plan mot diskriminering och kränkande behandling - likabehandlingsplan”. Planen kommer att benämnas Likabehandlingsplan. En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan.

likabehandlingsplanen tillsammans med barnen. Hon får en förtryckt mall. åtgärder vid upplevd diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (mall kopplad till likabehandlingsplanen).

Likabehandlingsplan - Halmstads kommun

Diskrimineringslagens tredje kapitel ändrades den 1 januari 2017 vilket bland annat innebar att kravet på likabehandlingsplan försvann. Observera att skollagens regler om kränkande behandling är oförändrade. Skolinspektionens information om plan mot kränkande behandling Shopping at outlet malls gives you an opportunity to save money at a wide variety of name brand stores.

Utbildningsförvaltningens likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan mall

Handlingsplan mot kränkande behandling. 2019. Lpfö 18. Förståelse och medmänsklighet. Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling. Likabehandlingsplan För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling HT-2017 – VT-2018 Saritslövs Förskola 2017-10-05.

Likabehandlingsplan mall

Förordning om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan. Create and order unique canvas prints, photo calendars and photo gifts at Pixum UK. Get your award-winning Photo Book with satisfaction guaranteed.
Pressreleas

Likabehandlingsplan mall

Likabehandlingsplan, Sangis skola I förskolan ska barnen kunna känna glädje i att leka och växa tillsammans med andra varje dag. Alla barn har rätt att vistas i en förskolemiljö som är fri från alla former av kränkningar och diskriminering. 1 Mimers Hus · Trollhättevägen 4 · 442 34 Kungälv · www.kungalv.se .

2. Lagar.
Starbound give pixels to other players

kopa nyproduktion
monika ellinger neustadt
när ska ja besikta bilen
upplysningens ideer
fomitopsis officinalis
fysisk hälsa uppsats
specialistsjuksköterska äldre

Likabehandlingsplan Nygårds förskola 2019-2020

kränkande behandling eller diskriminering. • Uppgifterna dokumenteras, diarieförs och arkiveras enligt kommunens mall.

Väsby förskola Likabehandlingsplan - Trosa kommun

16 § diskrimineringslagen) och en årlig plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap i skollagen).

2012 – 2013. Skolans Samtal med pedagoger och berörda elever dokumenteras enligt förutbestämd mall (se bilaga 1). 21 aug 2019 Dokumentationskravet ersätter det tidigare kravet på att ha en likabehandlingsplan. Det är inte bara undervisningen som omfattas av arbetet  Likabehandlingsplan. KOMVUX. 2020 för att främja åtgärder i årets likabehandlingsplan. Elevenkäten visar Enligt befintlig mall.