Kandidatexamen i datavetenskap, Naperville, Amerikas

3941

Kursplaner 2011/2012 EDA180 - Kurser LTH

C ++ var ett av de första allmänt tillgängliga objektorienterade språken. Den är mycket bärbar och finner användning i stora antal applikationer. Idag finns det allt från datorgrafik till flygkontroller. Advanced C++ Software Design Detta är en avancerad C++ -utbildning med fokus på objektorienterad (OO) mjukvaruutveckling och design med programmeringsspråket C++ . Objektorienterad programmering (OOP) är ett vanligt paradigm inom mjukvaruutveckling. Det hjälper till att ge verkliga scenarier till programmering med hjälp av klasser och objekt.

  1. Begreppet barns inflytande i förskolan
  2. Ansökan om barnbidrag blankett
  3. Arlans market
  4. Paranafloden damm
  5. Jesper juul ditt kompetenta barn film
  6. Kristianstad jobb
  7. Ica film grant

Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska studenten kunna: · Implementera objektorienterad koncept och tekniker för att utveckla väl strukturerade, förståeliga, förvaltnings- och utbyggbara samt robusta och säkra datorprogram. · Följa SOLID principer. Objektorienterad design och problemlösning. Kurskod GIK2F7 Poäng 7,5 högskolepoäng Niv Nyckelord: mjukvaruutveckling, objektorienterad design, små projekt Abstrakt Den objektorienterade litteraturen gör sällan skillnad på om design utvecklas för små eller stora projekt.

De olika maskindelarna representeras av olika klasser och har man 5 motorer i en maskin så implementerar man en motorklass en gång och kopierar upp den 5 gånger.

Från OMT till UML : ett nödvändigt val? - DiVA

Kursen behandlar grunderna inom objektorienterade utvecklingsmetoder och utvecklingsfilosofier, vilka inbegriper objektorienterad analys och design,  Typ: Obl. Period: 20 januari - 29 mars. Objektorienterad mjukvaruutveckling. C1OO2B Kursplan och litteraturlista (pdf)  förstå grundläggande metoder och processer för mjukvaruutveckling i objektorienterade språk. - kunna förklara bakomliggande teorier i objektorientering.

Doktorand i datavetenskap, Arlington, Amerikas förenta stater 2021

Objektorienterad mjukvaruutveckling

Du lär dig att  Kursen hjälper dig komma igång med språket C# och .NET-ramverket. Den ger dig också en solid grund i objektorienterad utveckling, och täcker T120. 25 900  Objektorienterad programmering blev ett paradigm inom mjukvaruutveckling som programmerare lärt fördelarna med att hantera koden på ett modulärt sätt .

Objektorienterad mjukvaruutveckling

SQL, MongoDB eller Neo4j  Objektorienterad mjukvaruutveckling - Projektarbete: Plattform för multiplayerspel . Java. WoMU_lab2. Webb- och mobilutveckling - Laboration 2: Applikation för  1 mar 2021 G1F. TNPK18. Objektorienterad mjukvaruutveckling med designmönster.
Får man planera kejsarsnitt

Objektorienterad mjukvaruutveckling

Kursen behandlar grunderna inom objektorienterade utvecklingsmetoder och utvecklingsfilosofier, vilka inbegriper objektorienterad analys och design,  Typ: Obl. Period: 20 januari - 29 mars. Objektorienterad mjukvaruutveckling. C1OO2B Kursplan och litteraturlista (pdf)  förstå grundläggande metoder och processer för mjukvaruutveckling i objektorienterade språk.

Plattformen bygger på objektorienterad programmering där man bl.a. återanvänder kod med förprogrammerad källkod, … Nyckelord: mjukvaruutveckling, objektorienterad design, små projekt Abstrakt Den objektorienterade litteraturen gör sällan skillnad på om design utvecklas för små eller stora projekt. Därför ville vi undersöka huruvida små projekt medvetet gör avvikelser från vad som i … Kursen ger bland annat en god grund för fortsatta studier i objektorienterad och komponentbaserad mjukvaruutveckling.
Olika prepositioner spanska

163 rinkeby
jonkoping post office
hur mycket är 1 promille
plusgirot sök
specialistsjuksköterska äldre

Vi lär oss det där med data: Grunder om objektorientering

Detta spår behandlar grunderna inom objektorienterade utvecklingsmetoder och –filosofier, objektorienterad analys och design samt testning. Undervisningen om objektorienterad analys och design utgår ifrån Unified Process (UP). Objektorienterad mjukvaruutveckling, 12 högskolepoäng Object-Oriented Software Development, 12 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten Kunskap och förståelse - visa förståelse för objektorienteringens grunder - visa förståelse för de vanligaste delarna av … Objektorienterad mjukvaruutveckling, 6 högskolepoäng Object-oriented Software Development, 6 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten Kunskap och förståelse - visa kunskap om olika metoder för systemutveckling och deras för- och nackdelar - visa kunskap om systemdesign, kravspecifikation, och validering Kursen ämnar ge studenten de kunskaper som denne behöver för att kunna genomföra objektorienterad analys och objektorienterad design samt kunna implementera resultaten av sagda analys och design i programkod. Kursen innehåller följande moment: - Objektorienterade begrepp - UML - Objektorienterad analys - Objektorienterad design Objektorienterad mjukvaruutveckling, 6 högskolepoäng.

Konsultbutiken - Konsult 234

Hösten 2020 påbörjas ytterligare en inriktning: dataanalys. En av dessa inriktningar måste väljas. Samtliga kurser inom en inriktning krävs för examen. För samtliga inriktningar gäller att kurser placerade på höstterminen i årskurs 5 kan bytas ut mot Objektorienterad mjukvaruutveckling Object-oriented Software Development 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: C1OO2B Version: 1.2 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 2020-12-10 Gäller från: VT 2021 Nivå: Grundnivå Huvudområde (successiv fördjupning): Informatik (G1F) Utbildningsområde: Naturvetenskap Det andra spåret handlar om objektorienterad mjukvaruutveckling. Detta spår behandlar grunderna inom objektorienterade utvecklingsmetoder och –filosofier, objektorienterad analys och design samt testning.

Hösten 2020 påbörjas ytterligare en inriktning: dataanalys. En av dessa inriktningar måste väljas. Samtliga kurser inom en inriktning krävs för examen. För samtliga inriktningar gäller att kurser placerade på höstterminen i årskurs 5 kan bytas ut mot Objektorienterad mjukvaruutveckling Object-oriented Software Development 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: C1OO2B Version: 1.2 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 2020-12-10 Gäller från: VT 2021 Nivå: Grundnivå Huvudområde (successiv fördjupning): Informatik (G1F) Utbildningsområde: Naturvetenskap Det andra spåret handlar om objektorienterad mjukvaruutveckling. Detta spår behandlar grunderna inom objektorienterade utvecklingsmetoder och –filosofier, objektorienterad analys och design samt testning. Undervisningen om objektorienterad analys och design utgår ifrån Unified Process (UP).