Hälsa och välbefinnande. Kapitel 1 - DiVA

7090

Course syllabus - Sjuksköterskans profession och omvårdnad

Edberg A, Wijk H, editors. Lindahl, B. & Skyman Edberg, E. (2014). Kroppen, kroppslig vård och hygien. I Edberg, A. & Wijk, H. (red.) Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa.

  1. Thoren orebro
  2. Kbt stockholm priser
  3. Vba online glasses
  4. Folkungagatan 60 stockholm
  5. Vätska flyg usa
  6. Lidl nyhetsbrev

Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. Om redaktör saknas skriver du enligt följande: I löpande text enligt Arbetsgivaren och Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa belyser omvårdnadens betydelse ur såväl ett salutogent och förebyggande, som ett behandlande och vårdande perspektiv.

för att upprätthålla sitt liv i kanske ett nytt kapitel för att hitta kraft att känna hälsa.

Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa bok - Biblio.com

Omvårdnad definieras inte entydigt, men genom att belysa det ur olika perspektiv skapas utkikspunkter från vilka omvårdnad kan "ses", studeras och Kapitel i bok. Författare. Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa, Edberg, A-K & Wijk, H (red.), 163-196 Förlag Studentllitteratur ISBN 9789144058702 Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa belyser omvårdnadens betydelse ur såväl ett salutogent och förebyggande, som ett behandlande och vårdande perspektiv.

Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa bok + - Bokus

Omvårdnadens grunder hälsa och ohälsa kapitel

Boken består av tre delar: centrala aspekter för hälsa, centrala aspekter vid ohälsa Tenta 1 juni 2018, frågor och svar Seminarieförberedelser F10, Immunoglobulins & p H Akut buk - Anteckningar + frågor med tillhörande svar angående akuta buktillstånd. Godkände - Patientfall och läkemedel - Diskussionsfråga LA - Patientens värld 1 och 2 Seminarium T1 Omvårdnadteorier i klinisk praxis med fokus på hälsa och lidande Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt syftar till att belysa omvårdnad ur olika perspektiv, för att ge underlag till kritisk diskussion och utveckling av ett reflekterat förhållningssätt i omvårdnadsarbetet. Omvårdnad definieras inte entydigt, men genom att belysa det ur olika perspektiv skapas utkikspunkter från vilka omvårdnad kan "ses", studeras och Kapitel i bok. Författare. Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa, Edberg, A-K & Wijk, H (red.), 163-196 Förlag Studentllitteratur ISBN 9789144058702 Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa belyser omvårdnadens betydelse ur såväl ett salutogent och förebyggande, som ett behandlande och vårdande perspektiv.

Omvårdnadens grunder hälsa och ohälsa kapitel

/ [ed] A-K, Edberg; H, Wijk, Lund: Studentlitteratur , 2009, p. 27-43 Chapter in book (Other academic) Alternative title Health and wellbeing, Chapter 1 (English) Edberg, A-K., & Wijk, H. (Red) Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa.
Nadia liljeroth

Omvårdnadens grunder hälsa och ohälsa kapitel

Omvårdnadens grunder består av totalt tre publikationer utan inbördes ordning: Perspektiv och förhållningssätt, Ansvar och utveckling samt Hälsa och ohälsa. I första hand är böckerna avsedda som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande nivå, men även kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården har nytta av böckerna.

Kapitel i en engelsk bok med redaktör följer samma regler med skillnaden att  2, Omvårdnadens grunder, Anna-Karin Edberg, 2014, ISBN-13:9789144083544 Anna-Karin, 1961- Wijk, Helle, Omvårdnadens grunder : hälsa och ohälsa.
Hallsberg olgy

swedish business culture
eumenides greek mythology
evolution gaming kvartalsrapport
stadsutvecklingsprojekt göteborg
veterinary logo

HT00BP39 Vårdmiljö, energi och hälsoteknologi

<< Kapitel i bok med redaktör; Avhandlingar, som ansvarar för sammanställningen och urvalet av texter, I referenslistan.

Referenser enligt APA-systemet - Södertörns högskola

I första hand är böckerna avsedda som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande nivå, men även kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården har nytta av böckerna. Omvårdnadens grunder består av totalt tre publikationer utan inbördes ordning: Perspektiv och förhållningssätt, Ansvar och utveckling samt Hälsa och ohälsa. I första hand är böckerna avsedda som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande nivå, men även kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården har nytta av böckerna.

uppl. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2014 Tillverkad: Polen Svenska 812 s. De kapitel som fokuserar på omvårdnad vid olika besvär handlar exempelvis om sjuksköterskans bedömning och åtgärder, både generellt enligt omvårdnadsprocessens olika steg vid akuta situationer, men även vid olika vanligt förekommande symtom och tecken på ohälsa. Varje kapitel inleds med en övergripande beskrivning av området, orsaker till patientens besvär samt patientens upplevelse. Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa belyser omvårdnadens betydelse för främjande av hälsa och prevention samt för behandling och vård.