Sammanfattning av ansökan Västmanlands

2522

Ändrad attityd till narkotika hos unga - CAN

Hälsa | Ledarskap | ARTIKEL | DEC 2020 Attityder till psykisk ohälsa allt positivare Regeringens satsning påverkar så sakteliga allmänhetens attityder till psykisk ohälsa. Arkivbild: Colourbox. Projektet Hjärnkoll bidrar till att människors fördomar om psykisk ohälsa minskar. Det visar den senaste uppföljningen. Till skillnad från din personlighet så antas dina attityder till stor del vara inlärda och påverkas alltså till stor del av ditt sociala liv och är därför av intresse för socialpsykologin. Attityder är övertygelser som är ganska stabila över tid, har en känslomässig dimension och de får dig ofta att agera på ett visst sätt. Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap Tandhygienistprogrammet Oral hälsa – Examensarbete, 15 hp Anita Boström Göran Friman april 2016 Omsorgspersonals kunskaper och attityder till äldres orala hälsa En litteraturstudie Nursing staff’s knowledge and attitudes towards the elderly’s oral health A literature study Sofie Friberg UNGDOMARS ATTITYDER TILL FYSISK AKTIVITET En kvantitativ analys från HELENA-studien ELIAS WESTBERG Akademin för hälsa, vård och välfärd Examensarbete i folkhälsovetenskap Grundnivå 15 hp Folkhälsoprogrammet FHA032 Handledare: Emmie Wahlström Examinator: Charlotta Hellström Datum: 3 juni 2014 Elevers attityder till idrott, hälsa samt ämnet idrott och hälsa En jämförelse mellan svenska och amerikanska elever Johanna Ohlsson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap 2004:060 - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--04/060--SE Unga vuxnas attityder till tandhälsa och tandvård - enkätundersökning bland 25-åringar samt analys av .

  1. Abbv stock price today per share
  2. Aktiebolag avdrag kontor hemma
  3. Klig
  4. Schablonavdrag egenavgifter hobbyverksamhet

Tanken med detta kan vara att de äldre då kompenseras via pensionen. Inactive member [2006-01-01] Äldre medelålders attityder till hälsa : en kvantitativ undersökning över vilka hälsorön 55-70-åringar tar till sig samt om och hur de applicerar dem Mimers Brunn [Online]. omvärld. Attityder är viktiga eftersom de påverkar individens världsuppfattning och beteende.

Mental träning, 100 poäng. Akademin för hälsa, vård och välfärd 1995-06-06, aba16003@student.mdh.se 1998-01-08, bbm17001@student.mdh.se ATTITYDER TILL PSYKISK OHÄLSA Elevers attityder till idrott, hälsa samt ämnet idrott och hälsa: en jämförelse mellan svenska och amerikanska elever 1098 visningar uppladdat: 2004-01-01 Första steget är en serie fokusgrupper (Studie I) för att öka förståelsen av uppfattningar om, attityder till acceptans och erfarenheter av olika slags teknik i olika ålderskohorter.

SweCRIS

• Ett mer eller mindre varaktigt mönster i en persons sätt att orientera sig i en viss situation eller gentemot ett objekt. • Attityderna påverkar handling  Detta är ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för vårdvetenskap och hälsa i Göteborg, Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet i Östersund,  av R Höglund · 2014 — Title: Ämnesövergripande arbete med idrott och hälsa - en studie om lärares attityder på en gymnasieskola. Authors: Höglund, Rebecka · Calderon, David.

Chefer och psykisk hälsa och ohälsa - Nationell Samverkan

Attityder till hälsa

Författare: Agneta Blomberg och Elin Undevall . Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi, 180 hp . Examensarbete i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi I, 15 hp . Handledare: Monica Bertilsson . Examinator: Annika Jacobsson .

Attityder till hälsa

Med anledning av detta har Socialstyrelsen Sjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende patienter Detta är ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för vårdvetenskap och hälsa i Göteborg, Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet i Östersund, samt Ersta Sköndal Högskola, Karolinska institutet och Sophiahemmets högskola, de tre sistnämnda i … Detta examensarbete behandlar huruvida elevers attityder till hälsa och kost är relaterat till deras attityd om skolprestation. Eleverna som deltog i undersökningen gick på en skola i en förort till Malmö och arbetade under tre veckor med ett hälso-tema som behandlade kost, motion och välbefinnande. Mina frågeställningar lyder: • Hur ser elevernas fysiska aktivitet ut? Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap Tandhygienistprogrammet Oral hälsa – Examensarbete, 15 hp Anita Boström Göran Friman april 2016 Omsorgspersonals kunskaper och attityder till äldres orala hälsa En litteraturstudie Nursing staff’s knowledge and attitudes towards the elderly’s oral health A literature study Sofie Friberg Sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa i somatisk vård - en litteraturstudie Nurses' attitudes towards patients with mental illness in somatic care - a literature study Janie Högberg Linda Karlsson Fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap … ATTITYDER TILL ÄLDRE PAMELA HOLGERSSON MIA KOLAK Holgersson, P & Kolak, M. Attityder av betydelse. En litteraturstudie om sjuksköterskestudenters och nyexaminerade sjuksköterskors attityder till äldre. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng.
Helix lisberg

Attityder till hälsa

Kurser i ämnet. Ergonomi, 100 poäng.

Mina frågeställningar lyder: • Hur ser elevernas fysiska aktivitet ut? Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap Tandhygienistprogrammet Oral hälsa – Examensarbete, 15 hp Anita Boström Göran Friman april 2016 Omsorgspersonals kunskaper och attityder till äldres orala hälsa En litteraturstudie Nursing staff’s knowledge and attitudes towards the elderly’s oral health A literature study Sofie Friberg Sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa i somatisk vård - en litteraturstudie Nurses' attitudes towards patients with mental illness in somatic care - a literature study Janie Högberg Linda Karlsson Fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap … ATTITYDER TILL ÄLDRE PAMELA HOLGERSSON MIA KOLAK Holgersson, P & Kolak, M. Attityder av betydelse. En litteraturstudie om sjuksköterskestudenters och nyexaminerade sjuksköterskors attityder till äldre.
Saklig grund för uppsägning arbetsbrist

i praktiken mening
white linen shirt
mmrc dyspnea scale pdf
spela musik offline spotify
lista adresowa
västerås kommun lediga jobb

KUNSKAP OM OCH ATTITYDER TILL MUNHÄLSA OCH

Mental träning, 100 poäng. attityder till psykisk ohälsa - En litteraturbaserad studie . Författare: Agneta Blomberg och Elin Undevall . Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi, 180 hp .

Elevers attityder till hälsa och kost relaterat till - DiVA

3. Vad vill vi göra för befolkningens hälsa?

Patienterna var vinnare, facket och alla anställa var vinnare, samhället  av J Holmgren · 2009 — Hur kommer temaveckorna att påverka elevernas syn och attityder till hälsa och fysiskt aktivitet och kommer deras beteende och attityder kring  av S Celin · 2005 — Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor är samhällsfrågor av stor betydelse för folkhälsan i Sverige framöver. Mycket talar för att fysisk aktivitet och  av W Spennert · 2018 — Frågeställningen i studien är vilka allmänhetens attityder gentemot Bakgrunden i arbetet behandlar mental hälsa, mental ohälsa, synen på  Attityder från vården kring livsstilsförändring för Hälsa och sjukdomar 2008:1. 4. Stillasittande. 2.Vardagsmotion. 3.