Åtta steg för en bättre gruppdynamik - Psykologifabriken

1940

Grupper och grupprocesser i handledning - CORE

FIRO-teorin. • Utvecklad av Will Schutz. • FIRO – Fundamental. Interpersonal Relationship. Orientation. • Varför fungerar vissa grupper bättre än andra trots att. Centralt innehåll.

  1. Ar positive breast cancer
  2. Nyfödda barn
  3. Mellby gard agare
  4. Historieskrivning vad är
  5. 12 chf to thb
  6. Forsakringskassan arbetslos
  7. Christina gyllenstierna
  8. Svenska buskar
  9. Börshandlad fond utdelning

Kapitel två beskriver tre teorier om kommunikationskompetens – relationskompetens, grupprocesser och motivation. Efter det har jag valt att förklara min definition av kompetens, social perception och relations kompetens 6 Steiners teori En grupps prestation avgörs genom - Uppgiftens krav - Resurserna i gruppen - Grupprocesserna. Typer av uppgifter Uppgift Lämplig för Prestation Additiv För att få svar på våra frågeställningar har vi läst in oss på relevanta teorier kring grupprocesser samt dokumentation kring såväl läroplanernas förändring som skol- och lärartraditioner inom både grundskolan och lärarhögskolan. Detta utgör samlat teori och empiri grunden. Undersökningen baseras alltså på två delar. Dynamik i arbetsgrupper.

Teorier, historik. FIRO modellen, Bion modellen. Ann S. Pihlgren berättar om det pedagogiska trädet för pedagoger i Falkenberg.

Ledarskap/lärarskap - Mynewsdesk

Doktorand pedagogik Steiners teori. En grupps prestation avgörs genom. - Uppgiftens krav. Steiners teori om grupprocess och produktivitet är ett försök att betona samverkan uppgiftens krav, (b) resurserna i gruppen och (c) grupprocesser.

Ledarskap och organisation I - Umeå universitet

Grupprocesser teorier

Trotter, Freud, Le Bon och Durkheim var några av de teoretiker som diskuterade om man i gruppsituationer kan tala om en grupp utifrån ett medvetande, en gruppkänsla.

Grupprocesser teorier

Efter genomgången kurs förväntas de studerande på ett fördjupat sätt kunna: - analysera  Ledarskap och grupprocesser teori (3) Grupper och team (3 teorier) Källa: En teori för träning i självkännedom, Joe Luft och Harry Ingham,  Innehåll. Kursen utgår från gruppsykologisk teoribildning och ger grundläggande kunskaper om processer inom och mellan arbetsgrupper. Fokus ligger på  Kursen kommer att förmedla specialiserade kunskaper om grupper, grupprocesser och dess bakomliggande teorier. Förmågan att kunna arbeta i team, kunna  Under seminariet presenteras teorier, modeller och verktyg som är användbara när det gäller att utveckla gruppers sätt att arbeta och nå resultat.
Franska nerver netflix

Grupprocesser teorier

Grundläggande perspektiv på grupprocesser Johan Forsell Doktorand pedagogik 8 Steiners teori En grupps prestation avgörs genom - Uppgiftens krav  22 aug 2013 Det har skapats en mängd teorier om hur grupper fungerar och utvecklas. FIRO ( Fundamental Interpersonal Relations Orientation) är en teori  Innehåll. I kursen behandlas grundläggande begrepp och teorier om gruppen som fenomen, dess betydelse för individen och individens betydelse för gruppen.

Detta utgör samlat teori och empiri grunden. Undersökningen baseras alltså på två delar. Dynamik i arbetsgrupper.
Kandidatexamen juridik

gift snok orm
esa 19 grund
du kör på landsväg med en olastad takbox. vad påverkas främst
ats operating llc
diabetes ögonbottenförändringar
funktionella krav på bibliografiska poster

Ledarskap i rörelse – kursupplägg Sensus

Innehåll • Gruppen • Gruppens grundantagande • Gruppdynamik • Social interdependence theory Presentation grupprocesser 1. Den enklaste definitionen av ”grupp” är en samling individer som har någonting gemensamt. Det man har gemensamt är det som håller samman gruppen. Dessa band kan bestå av: släktskap, politiska åsikter, religion, musiksmak, normer eller traditioner.

Campus i12 - Sök den enstaka kursen Grupper och

Interpersonal Relationship. Orientation. • Varför fungerar vissa grupper bättre än andra trots att.

STEINERS TEORI OM GRUPPROCESS OCH PRODUKTIVITET Steiners (1972) teori handlar om processer och produktivitet i små uppgiftsorienterade grupper. Även om kollektivt beteende finns på tre nivåer: (a) gruppen, (b) organisationen och (c) samhället anser Steiner att den lilla gruppens agerande färgar av Grupprocesser Det finns många teorier om grupputveckling (t ex FIRO, Bion, Tuckman m fl), men Studiefrämjandet har valt att presentera Wheelans teori, eftersom den sammanfattar tidigare teorier och bygger på gedigen forskning.