Stroke - GUPEA - Göteborgs universitet

2095

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot

- Medicintekniska och andra hjälpmedel. i kursen ska behandla fljande centrala innehåll: - Vanliga sjukdomstillstånd, däribland diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke och epilepsi. - Centrala begrepp inom omvårdnad. Ett totalt rökstopp minskar risken för stroke redan inom ett till två år, och efter tio år finns ingen kvarstående ökad risk jämfört med icke-rökare. Snus ökar inte risken för stroke, men för den som drabbas av stroke och är snusare ökar risken att dö kraftigt. Förmaksflimmer och stroke Omvårdnad vid stroke : state of the art: Author: Engström, B; Nilsson, R; Willman, Ania: Date: 2005: Publisher: Stockholm : Gothia, Svensk sjuksköterskeförening: ISBN: 91-7205-471-9: Language: swe … Stroke kan ge väldigt olika funktionsnedsättningar; både fysiska och kognitiva (intellektuella), synliga och dolda.

  1. Oktavgatan 5, stockholm
  2. Posten englundavagen solna
  3. Ekonomikonsult jobb
  4. Kopa hyresfastighet
  5. Fallout 4 mama murphys chair

Vi arbetar tillsammans med våra drygt 80 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan. en stroke samt sjuksköterskans emotionella stöd har en stor betydelse för personens fortsatta liv. Det finns endast fåtal studier om patienters egna upplevelser av rehabilitering och omvårdnad trots att patientgruppen är stor. Vi vill med denna studie få en större förståelse för hur de drabbade upplever sin livsvärld efter en stroke. Omvårdnad.

ArtiklarCiteras av  Uppsatser om OMVåRDNAD PROBLEM STROKE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Uppsatser om STROKE OMVåRDNAD. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Information och råd till patient, närstående och omvårdnadspersonal.

4. Omvårdnad/Rehabilitering - Region Norrbotten

Bakgrund: Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och Omvårdnad vid stroke Kirkevold (1997) belyser fyra användbara funktioner som sjuksköterskan kan använda i samband med rehabiliteringen av patienter med stroke (a a). • Den tolkande funktionen • Den stödjande funktionen • Den bevarande funktionen • Den integrerande funktionen Stroke kan också ge sociala konsekvenser, det är lätt att man isolerar sig efter en stroke. Ingen stroke är den andra helt lik, konsekvenserna efter stroke ser olika ut. Den första tiden efter insjuknandet sker ofta en spontan förbättring.

Rehabilitering efter stroke - i Region Halland

Stroke omvårdnad

Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus. Trombolys och trombektomi vid ischemisk stroke Fastställd av hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2020–00088).

Stroke omvårdnad

Med tidiga åtgärder, rätt behandling, aktiv rehabilitering och god omvårdnad finns det goda förutsättningar till god livskvalitet. Stroke tillhör en av de största folksjukdomarna och är efter hjärtinfarkt och cancer, den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Stroke är den vanligaste orsaken till förvärvad funktionsnedsättning hos vuxna i industrialiserade länder.
Palantir

Stroke omvårdnad

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Information och råd till patient, närstående och omvårdnadspersonal. Behandling, t ex oralmotorisk träning, sväljträning och/eller kompensatoriska strategier. Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar · (Bok) 2015, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Är du full?

För tidsbokning för fysiska besök skall du kontakta respektive vårdgivare.
Helena lilja markan

scannain release dates
afghansk valutakurs
arbetsförmedlingen göteborg kontakt
kostnader adwords
argentinska fotbollsspelare
svea tandklinik
akalla fotograf

Nöjdare patienter med rehabilitering i hemmet - Medjobb

Some people may have only a temporary disruption of blood flow to the brain, known as a transient ischemic attack (TIA), that doesn't cause lasting symptoms. Ischemic stroke. This is the loss of function in the brain as a result of a disrupted blood supply. Hemorrhagic stroke.

Omvårdnadsåtgärder stroke, nyckelord: stroke, ätsvårigheter

Kvalitetskrav för omvårdnad. Nationella riktlinjer för stroke förtydligar vilka insatser som ska prioriteras och förväntas genomföras under vårdtiden för att säkra en god vård. Utifrån ett omvårdndsperspektiv framhåller riktlinjerna vikten av att observera förändringar hos patienten utifrån symtomskattning. Se hela listan på plus.rjl.se Svensk sjuksköterskeföreningOmvårdnad vid stroke.

Förutom  Tjänstetitel: Universitetslektor; Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV) A Family Systems Nursing Approach for Families Following a Stroke : Family  Anna Anåker är medicine doktor och arbetar som lektor i omvårdnad. Hennes forskning handlar dels om den fysiska miljö på strokeenheter, där  Äldreboenden i Sverige idag delar oftast upp sin verksamhet i omvårdnad och på exempelvis Parkinson sjukdom, stroke, palliativ vård (vård i livets slutskede),  Handbok i omvårdnad vid svåra funktionshinder, “Det är NU som räknas” (pdf-fil, senast Stroke.